Eurospand tillverkar gödningsspridare, deras modell DAVID FRUIT är en flexibel maskin med en total bredd på 1,2m anpassad för behoven i odlingar med radavstånd mellan 2-5m. Snabbt och enkelt kan man byta mellan fältspridning(12m vidd) eller radspridning(2-5m). Finns i 600L/800L/1000L tankstorlek.

VIBRO-system – med denna lösningen har man löst det vanliga problemet med ett varierande tryck på inmatningsystemet, genom att kunna hålla ett konstant tryck möjligör man en jämn distribution av kg gödning/ha. VIBRO-systemet ger även andra fördelar som att gödningen blir varken krossad eller upphettad.

Lateral inmatning gör att spridningsvinkeln kan hållas konstant även vid ojämna markförhållanden. Eftersom att granulatet matas in från sidan, istället från traditionella system som levererar granulatet genom fall, så slipper man även problemet med att granulatet bryts i sönder.

TPS spridarens växellåda skyddas med hjälp av sex gummifästen som absorberar potentiellt farliga rörelser.

DAVID FRUIT har hydrualisk styrning som standard men finns även i en elektrisk verision. Medden elektriska varianten kan doseringen automatiskt styras efter hastigheten på traktorn. Även funktioner som att omedelbart kunna förändra den applicerade gödningsdosen, och avbryta spridningen på en av spridarens sidor. Samt information om antal körda hektar.

DAVID FRUIT utrustad med den elektriska styrningen kan man även välja till viktceller till gödningsspridaren, vilket gör det möjligt att löpande få information om den verkliga vikten för att kunna ge den exakta mängden per hektar.