Rinieri erbjuder ett stort sortiment av produkter för bland annat mekanisk ogräsbekämpning, mekanisk beskärning, grönytevård och markbearbetning.

För att ta del av Rinieris hela utbud av maskiner: https://www.rinieri.com/en/products/

Mekanisk ogräsbekämpning

Rinieri Bio-Dynamic

Olika lösningar för fruktodling, vinodling och frilandsodling av bär kan vi lösa med ett stort utbud av olika arbetshuvud för maskinerna.

Mekanisk beskärning

Rinieri CRF

Med de ökade personalkostnaderna så blir det mer och mer intressant med olika maskiner som iallafall delvis kan minska den manuella beskärningen. rinieri har flera olika maskiner som kan uppfylla detta syfte.

Grönytevård

Rinieri AN 2 sweeper

Genom Rinieri kan vi även erbjuda grenkrossar, gräsklippare, vägkantsslåtter, grenborstar och häckklippare.