AN2 sweeper

Dubbel grenborste som går att få för radavstånd mellan 250-400cm och 280-450cm. Oljebehovet är 30-40L/min.

Hydraulisk drift av bortstarna, hydraulisk sidoförflyttning och hydraulisk lyft.

Maskinen kan utrustas med joystickstyrning eller så kan den styras med traktorns egna hydraulkontroller.